In het volgende  verhaal heb ik het over de problemen die jij op jouw werk kunt ondervinden als het thuis niet loopt zoals jij zou wensen.

De buitenwereld

De buitenwereld die onder andere jouw werk behelsd wordt vaak in eerste instantie helemaal niet van de problemen thuis op de hoogte gebracht.
En nee, dat gebeurt niet alleen in de grijze pakken omgeving. Ook binnen de zogenaamde socialere beroepen houden ouders lang hun mond. Dit gebeurd meestal uit angst om negatieve kritieken of juist goedbedoelde maar niet werkende adviezen te krijgen.

Misschien moet je vaak vrij nemen om met je kind naar een therapeut te gaan. Je kan dit proberen te compenseren met je vakantie dagen en overuren maar tijdens die ene belangrijke vergadering ben jij zonder duidelijke opgave van de reden niet aanwezig.

Of je wordt onverwachts opgebeld door school dat het echt niet meer gaat met je kind in de klas. Op dat moment zal je toch actie moeten nemen. Je moet dan echt je kind ophalen of gaan bellen dat iemand anders dat nu meteen van je overneemt. Dit regelen kost tijd. Tijd die je niet aan je werkzaamheden besteed, en dat valt jouw collega’s wel op.
En door het verzwijgen van de thuisproblematiek kan er een negatieve en afwachtende houding van jouw andere collega’s richting jou ontstaan.

De gevolgen van de problemen die thuis spelen en op het werk zichtbaar worden

Door de problemen die je thuis ondervindt zal je wellicht slechter slapen en hierdoor minder uitgerust op je werk verschijnen. Ook dat gaat op termijn voor problemen zorgen.

Door slaapgebrek kan de kwaliteit van je werk achteruit gaan of heb je bepaalde taken niet op tijd klaar. En niemand die dan weet waardoor dit komt. Je concentratie zal waarschijnlijk sowieso minder zijn dan men van je gewend is. Ook dit zal de kwaliteit van je werkzaamheden niet ten goede komen. En óók hier zullen je collega’s onderling over praten.

Het gesprek met jouw leidinggevende

Tot de dag eindelijk komt dat jouw leidinggevende een gesprek met je aangaat over jouw functioneren.
En op dat moment besluit je misschien om eindelijk open kaart te spelen en uit te leggen wat er bij jullie thuis aan de hand is.

En dan blijkt dat die leiding gevende vaak toch ook een mens te zijn die zich heel goed realiseert dat jij je energie maar op een ding kan richten en dat het minder presteren geen onwil van jou is.
Dat je niet elke avond te veel drinkt en te laat naar bed gaat. Dat je niet zonder reden al die vrije uren opneemt waardoor je vergaderingen mist. Dan zul je merken dat die buitenwereld, de maatschappij waarin jij ook een groot gedeelte van jouw tijd leeft, een heel veilige plek kan zijn om je verhaal te vertellen.

Maar helaas, soms werkt het niet zo. Dan is jouw leidinggevende helemaal niet zo sociaal en denkt zij helemaal niet mee. Soms wordt jouw werk hierdoor nog zwaarder voor je. Maar dat weet je uiteindelijk pas als je het gesprek bent aangegaan en open bent geweest over jouw kind met autisme en wat dat voor jullie gezin allemaal betekend.

 

Herken jij je in dit verhaal? Wil je ook graag eens over jouw situatie praten? Neem dan contact met mij op via 0619703438.
We plannen een gratis consult van 30 minuten bij mij op kantoor. Als de afstand een bezwaar is voeren we het gesprek telefonisch.