De komende koffieochtend, op 10 mei, gaat deze keer over ‘brusjes’.
Brusjes zijn de broers en zusjes van kinderen met een al dan niet zichtbare diagnose.
Bij kinderen met een vorm van autisme en/of AD(H)D is de diagnose bijna altijd onzichtbaar.

Mijn blogs, als ze gaan over brusjes, roepen altijd veel emoties en vragen op bij ouders. Daarom heb ik besloten om een ochtend aan deze moeilijke voor de buitenwereld vaak niet zichtbare problematiek te wijden.

Brusjes kunnen al jong hun eigen specifieke problemen hebben of, minstens zo vaak, pas op latere leeftijd problemen ontwikkelen wanneer ze opgroeien in een gezin waar een of meerdere kinderen extra aandacht van de ouders en de omgeving nodig hebben.
Maar ook meerdere kinderen in een gezin met allemaal een diagnose noemen we brusjes. Ook zij kunnen namelijk problemen ervaren in de omgang met hun broer of zus en de aandacht die hun ouders aan die betreffende broer of zus moeten besteden.

10 mei is weer de maandelijkse koffieochtend voor ouders van kinderen met autisme en/of AD(H)D bij mij op kantoor in Zwolle. De ochtend begint om kwart over negen. Rond kwart over elf ronden we af. Hierna is er meestal nog de mogelijkheid om met andere ouders na te praten.

Aanmelden

Gezien de grote van mijn kantoorruimte is het nodig je van te voren aan te melden.
Dit kan door mij een mail te sturen op: nicole@nhbc.nl.
Als er meer aanmeldingen zijn dan ik plek heb regel ik een andere ruimte voor de ochtend.
In de week van 10 mei mail ik jou de laatste informatie.