Disclaimer

Deze website is met zorg door Nicole Hoogenboom samengesteld. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Mochten er in deze site toch nog fouten of vergissingen voorkomen, dan kan ik hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Het is derden niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hoogenboom begeleiding & coaching genoemde teksten in de originele vorm of in bewerkte vorm, via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan, en/of te verspreiden. In geval van een inbreuk op de de rechten van intellectuele eigendom van Hoogenboom begeleiding & coaching, behoud ik mij het recht voor om de hierdoor door mij geleden schade op u te verhalen.