“Mijn kind wordt gepest op school, omdat hij anders is. Wat kan ik doen?”

Als je merkt dat je kind gepest wordt op school, voel jij je als ouder vaak machteloos. Zeker wanneer het komt, omdat hij zich anders gedraagt door zijn AD(H)D of autisme. Wat kun je als ouder doen om het pesten te stoppen?

Niets is voor jou als ouder zo hartverscheurend als merken dat jouw kind wordt gepest op school. Een kind met ADD, ADHD of een vorm van autisme is een gemakkelijke target, omdat hij ‘anders’ is.

Pesten op school is moeilijk te doorbreken

Je kunt hier als ouder weinig aan doen, omdat je geen directe invloed hebt op de schoolomgeving van je kind.

Er zijn een paar dingen die je kunt ondernemen, ook al is de kans relatief klein dat er wat verandert:

  • Vraag zijn leerkracht of mentor of hij of zij een extra oogje in het zeil kan houden. De leraar heeft helaas geen zicht op wat er buiten school gebeurt
  • Misschien is je kind in staat om in de klas uit te leggen, waarom hij soms anders reageert. Ook dit geeft geen garantie dat het pesten stopt
  • Soms helpt het om te praten met de ouders van de pester(s). Bereid je er echter op voor, dat zij ontkennen dat hun kind zoiets doet en leggen de schuld terug bij jouw kind. Misschien is jouw kind de aanstichter of stelt hij zich aan, stellen zij
  • Soms helpt het om je kind naar een andere school te laten gaan, maar dat werkt jammer genoeg lang niet altijd
  • Zorg in elk geval dat thuis een veilige haven is, waar hij zichzelf mag zijn. Steun hem en zorg dat hij zijn eigenwaarde niet volledig kwijtraakt.

Uit mijn eigen praktijk: het antwoord van een klasgenoot

Pestgedrag op school is een moeilijk te doorbreken patroon, weet ik uit eigen ervaring:

Jaren geleden vroeg ik aan een klasgenoot van een van mijn kinderen, waarom hij mijn kind pestte. Ik wilde weten waarom mijn kind het pispaaltje van de klas was. Het niets-verhullende antwoord luidde: ‘Hij reageert altijd zo leuk boos als wij hem plagen.’ Dit is een heel duidelijk antwoord vanuit de perceptie van een 8-jarige, maar een regelrechte ramp voor mijn eigen kind.

Zit jouw kind klem door het pesten op school en zit jij met de handen in het haar? Neem contact met mij op. Ik kijk naar je persoonlijke situatie en geef je gericht advies om toch een beetje lucht te krijgen.

Maak gebruik van een GRATIS consult van 30 minuten! Vul onderstaand formulier in of mail naar nicole.hoogenboom@nhbc.nl. Je kunt natuurlijk ook tijdens kantooruren telefonisch contact met me opnemen: 06-19703438.

Gratis 30 minuten consult