Nicole Hoogenboom - Begeleiding en coaching

Ouderavond 9 oktober 2018

Op 9 oktober organiseer ik, samen met Natasja Wildeman en Brenda van Veldhuizen, een ouderavond voor ouders van kinderen met AD(H)D en/of autisme.

De avond zal gaan over de komende feestdagen en de daarbij behorende stress. Hoe kunnen wij daar mee omgaan maar vooral hoe gaan onze kinderen daarmee om. Want de stress begint vaak al veel vroeger dan wij als ouders ons realiseren. Tijdens deze avond krijg jij handvaten en tips om voor zowel jouw kind als voor jezelf die lange maanden toch gezellig te houden.

Deze ouderavond houden wij op onze vaste plek aan de Dokter van Deenweg 108 in Zwolle.

Meld je aan via het onderstaande formulier. Ik mail je alle informatie een paar dagen van te voren.

Inschrijven 9 oktober 2018

Elke ouder heeft het recht om van zijn kind te houden,
elk kind heeft
het recht dat er onvoorwaardelijk van hem gehouden wordt.

Referenties

In de afgelopen jaren heb ik veel ouders en verzorgers mogen begeleiden. Lees de ervaringen van een aantal van hen.

Lees verder