Tegemoetkoming Opvoeding Gehandicapte kind (TOG), bestaat die nog? En wat houdt deze TOG-regeling in?

Vroeger had je als ouder van een kind met autisme, ADD en/of ADHD recht op de TOG (Tegemoetkoming Opvoeding Gehandicapte kind). Bestaat de TOG-regeling nog? En zo ja, hoe vraag je die aan?

Ik val direct met de deur in huis: de TOG-regeling bestaat nog steeds. Ook voor een kind met autisme, ADHD en/of ADD. Tegenwoordig spreekt men echter over een ‘dubbele kinderbijslag voor een thuiswonend kind met intensieve zorg.’ Een mond vol. Deze extra kinderbijslag vraag je aan bij de Sociale Verzekeringsbank,de SVB.

Je krijgt de dubbele kinderbijslag voor een kind dat intensieve extra zorg nodig heeft, bij voorbeeld een zoon of dochter met de diagnose PDD-NOS, Asperger, ADD en/of ADHD. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de TOG:

  1. je kind is tussen de 3 en 18 jaar oud
  2. hij (of zij) woont thuis
  3. er is een CIZ-advies voor intensieve zorg is afgegeven. Onder ‘intensieve zorg’ verstaan zij, dat jij veel zaken voor je kind moet regelen die hij gezien zijn leeftijd zelf al gedeeltelijk of helemaal zelfstandig zou moeten kunnen.Het uitvoeren van taken of handelingen die bij de leeftijd passen, vallen onder‘de gebruikelijke zorg.’Hoe ouder je kind is, hoe gemakkelijker je intensieve zorg aantoont. Een kind van 6 jaar kan nog niet alleen thuisblijven: dat is normaal voor die leeftijd. Maar als je15-jarige zoon of dochter dat nog steeds niet kan, spreek je van intensieve zorg.

Ga daarom goed na wat de norm is, waaraan jouw kind moet voldoen. Vaak ben je zo vergroeid met de zorg die jij biedt, dat jij je niet meer realiseert dat deze zorg ‘boven gebruikelijk’ is. Vooral als het om je oudste kind gaat, heb je als ouder vaak geen duidelijk beeld van waar aan hij op die leeftijd al toe moet zijn. Ga in zo’n geval een gesprek aan met een andere ouder, van wie het kind geen diagnose of achterstand heeft. Het opent meestal jouw ogen en helpt je om de zorgvraag duidelijker te verwoorden naar de SVB. Het zou toch zonde zijn om TOG waar je recht op hebt, misloopt.

Je kunt echter ook met mij sparren over wat ‘normaal’ is. En hoe je deze verwoordt in je TOG-aanvraag.

Maak gebruik van een GRATIS consult van 30 minuten! Vul onderstaand formulier in of mail naar nicole.hoogenboom@nhbc.nl. Je kunt natuurlijk ook tijdens kantooruren telefonisch contact met me opnemen: 06-19703438.

Gratis 30 minuten consult