Mijn vorige blog ging over de maatschappelijke problemen op de school die ouders kunnen ondervinden. Deze week ga ik dieper in op de maatschappelijke problemen op werk die je kunt ondervinden op je werk als het thuis niet loopt zoals je zou wensen. Bij veel ouders heerst nog een gevoel van valse schaamte op het moment dat blijkt dat een van hun kinderen de diagnose autisme krijgt. Men is snel bang voor een wijzend vingertje en houdt lang zijn mond tegenover de buitenwereld.

De buitenwereld

De buitenwereld die werk heet wordt meestal helemaal niet op de hoogte gebracht van de problemen thuis. En nee, dat gebeurt niet alleen in de grijze pakken omgeving maar ook binnen de “socialere” beroepen houden ouders lang hun mond. Uit angst om negatieve reacties te krijgen of goedbedoelde niet werkende adviezen. En door het verzwijgen van de thuisproblemen ontstaat er soms een negatieve en afwachtende houding van de andere collega’s.

Misschien moet je opeens vaker vrij nemen om met je kind naar een therapeut te gaan. Je kan dit een beetje proberen te compenseren met je vakantie dagen en overuren maar tijdens die ene belangrijke vergadering ben jij zonder duidelijke opgaaf van een reden niet aanwezig.

Of wordt je onverwachts opgebeld door school dat het echt niet meer gaat met je kind in de klas. Op dat moment zal je toch actie moeten nemen, je moet dan echt je kind ophalen of gaan bellen dat iemand anders dat voor je doet. Dit regelen kost tijd. Tijd die je niet aan je werk besteed, en dat merken je collega’s wel.

Gevolgen van maatschappelijke problemen op werk

Door de problemen die je thuis ondervindt zal je wellicht slechter slapen en hierdoor minder uitgerust op je werk verschijnen. Dat zorgt voor problemen op werk. Want hierdoor kan de kwaliteit van je werk achteruit gaan of heb je bepaalde zaken niet op tijd klaar. En niemand die dan weet waarom dit speelt. Je concentratie zal waarschijnlijk wat minder zijn dan in het verleden, ook dit zal de kwaliteit van je werkzaamheden niet ten goede komen. En ook hier zullen je collega’s onderling over praten.

Tot de dag dat jouw leidinggevende een gesprek met je aangaat over het mindere functioneren van je. En op dat moment besluit je misschien om eindelijk open kaart te spelen en uit te leggen wat er thuis speelt. En dan blijkt dat die leiding gevende vaak toch ook een echt mens te zijn die zich heel goed realiseert dat jij je energie maar op een ding kan richten en dat het geen onwil van jou is. Dat je niet elke avond te veel drinkt en te laat naar bed gaat. Dat je niet zomaar al die vrije uren opneemt en vergaderingen mist. En dan zul je merken dat die buitenwereld, de maatschappij waarin jij leeft, mits jij verteld wat er speelt een heel veilige plek kan zijn om je verhaal te vertellen.

En soms werkt het niet zo. Is die leidinggevende helemaal niet zo sociaal en denkt hij helemaal niet mee. Soms wordt het werk nog zwaarder voor je. Maar dat weet je uiteindelijk pas als je het gesprek bent aangegaan en open bent geweest over jouw kindje met autisme en wat dat voor jullie allemaal inhoudt.

Herken jij je ook in dit verhaal? Zou je graag eens over jouw zorgen in de thuissituatie met een ervaringsdeskundige willen praten? Neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op voor een gratis gesprek van een half uur.

Met warme groet,

Nicole Hoogenboom                                                                                                                                                          0619703438                                                                                                                          nicole.hoogenboom@nhbc.nl